Dagopvang is opvang voor kinderen van 10 weken tot de basisschoolleeftijd. Voor de dagopvang geldt een minimum afname van één dag per week. De kinderen worden tot 27 maanden opgevangen in de babygroep en gaan daarna naar  de peutergroep. Een babygroep heeft maximaal 10 kinderen op een dag en een peutergroep maximaal 16 kinderen. Alle dagopvanggroepen hebben naast een eigen leef- en slaapruimte ook de beschikking over een centrale hal en een goede buitenruimte. De dagopvang groepen worden elke dag door gediplomeerde pedagogisch medewerkers begeleid, hierbij eventueel ondersteund door een stagiaire.

Bij de baby’s wordt in de dagopvang zoveel mogelijk het dagritme van thuis gevolgd. Naarmate ze ouder worden, gaan ze gedeeltelijk deelnemen aan de dagindeling van de peuters zodat de overgang naar de volgende groep vloeiend verloopt. De peuters hebben een herkenbare indeling van de dag met vaste momenten voor het eten en slapen. Tussendoor vinden er allerlei activiteiten plaats gericht op de behoeftes van de kinderen. Gedurende het jaar zijn er verschillende thema’s waar omheen allerlei ontwikkelingsgerichte activiteiten worden aangeboden.

De medewerkers van de dagopvang zorgen voor een veilige, kindvriendelijke omgeving waarin zij de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het kind stimuleren. Naast individuele aandacht voor het kind kijken we ook hoe het kind functioneert binnen de groep.  Op de locaties wordt volgens het ‘open deuren beleid’ gewerkt. Basis hierbij is dat de kinderen kunnen kiezen voor een activiteit die in de verschillende groepen wordt aangeboden.

In eerste instantie heeft u als ouder contact met onze centrale organisatie omtrent algemene informatie over dagopvang en de plaatsingsmogelijkheden. Daarna begint voor u en uw kind pas de echte dagopvang. Een paar weken van te voren heeft u samen met uw kind een kennismakingsgesprek waarin u informatie over de locatie en de groep krijgt en kennismaakt met de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind.

Via het ouderportaal wordt u op de hoogte gehouden van alle belevenissen van uw kind op de groep. Tevens kunt u met deze ouderapp, naast het directe contact opnemen met de groep, ook eenvoudig dagen aanvragen, ruilen en annuleren of facturen inzien.

dagopvang

Druivengaarde 3 (Volgerlanden) – Siem (onderwijs 3 jarigen)

De dagopvang heeft 4 baby- en 2 peutergroepen.
De locatiemanager is Linda van den Brink,
l.vandenbrink@solambacht.nl

Telefoon: 078 – 6810770

De Druivengaarde ligt in de nieuwe wijk de Volgerlanden. De locatie maakt deel uit van het onderwijs- en welzijnscluster “De Volgerlanden”. Behalve de kinderopvang zijn onder meer vier basisscholen hier ondergebracht, waardoor er veel samenwerkingsmogelijkheden bestaan.

dagopvang

Druivengaarde 13 (Volgerlanden)

De dagopvang heeft 2 baby- en 3 peutergroepen.
De locatiemanager is Jantine van der Linden,
j.vanderlinden@solambacht.nl

Assistent-leidinggevende is Tamara van der Pluijm
Telefoon: 078 – 2040017

De Druivengaarde ligt in de nieuwe wijk de Volgerlanden. De locatie maakt deel uit van het woon- en zorgcomplex “Sophiastaete”, waardoor er veel samenwerkingsmogelijkheden bestaan.

dagopvang

IJdenhove 236 (Kruiswiel)

De dagopvang heeft 3 babygroepen en 3 peutergroepen.
De locatiemanager is Annelies Tobé,
a.tobe@solambacht.nl

Assistent-leidinggevende is Annemieke Zijderveld
Telefoon: 078 – 6819936

Deze locatie ligt in de wijk Kruiswiel, nabij Volgerlanden-Oost, in de buurt
van de scholen de Dukdalf en de Tweestroom. Het ligt naast het Jeugdspeelpark en beschikt over goede en uitdagende buitenvoorzieningen.

Locatie01

Strobenenbogerd 10p (Kindcentrum Krommeweg)

De dagopvang heeft 1 verticale groep van 0-4 jaar.
De locatiemanager is Nicole Marinus
n.marinus@solambacht.nl

Assistent-leidinggevende is Yvonne van Bochove
Telefoon 078 – 6817144

De locatie ligt in de wijk Krommeweg en vormt samen met basisschool de Bron een kindcentrum. Er is door de samenwerking sprake van een doorlopende leerlijn van 0-13 jaar. Binnen ons kindcentrum zijn alle kinderen uit Hendrik- Ido-Ambacht welkom, ongeacht voor welke basisschool u als ouder(s) kiest.

Start typing and press Enter to search