Algemeen

Dagopvang is opvang voor kinderen van 10 weken tot de basisschoolleeftijd. Voor de dagopvang geldt een minimum afname van één dag per week. De kinderen worden tot 27 maanden opgevangen in de babygroep en gaan daarna naar  de peutergroep. Een babygroep heeft maximaal 10 kinderen op een dag en een peutergroep maximaal 16 kinderen. Alle dagopvanggroepen hebben naast een eigen leef- en slaapruimte ook de beschikking over een centrale hal en een goede buitenruimte. De dagopvang groepen worden elke dag door gediplomeerde pedagogisch medewerkers begeleid, hierbij eventueel ondersteund door een stagiaire.

Dagindeling en activiteiten

Bij de baby’s wordt in de dagopvang zoveel mogelijk het dagritme van thuis gevolgd. Naarmate ze ouder worden, gaan ze gedeeltelijk deelnemen aan de dagindeling van de peuters zodat de overgang naar de volgende groep vloeiend verloopt. De peuters hebben een herkenbare indeling van de dag met vaste momenten voor het eten en slapen. Tussendoor vinden er allerlei activiteiten plaats gericht op de behoeftes van de kinderen. Gedurende het jaar zijn er verschillende thema’s waar omheen allerlei ontwikkelingsgerichte activiteiten worden aangeboden.

Rol van de pedagogische medewerker

De medewerkers van de dagopvang zorgen voor een veilige, kindvriendelijke omgeving waarin zij de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het kind stimuleren. Naast individuele aandacht voor het kind kijken we ook hoe het kind functioneert binnen de groep.  Op de locaties wordt volgens het ‘open deuren beleid’ gewerkt. Basis hierbij is dat de kinderen kunnen kiezen voor een activiteit die in de verschillende groepen wordt aangeboden.

Contact met u als ouder

In eerste instantie heeft u als ouder contact met onze centrale organisatie omtrent algemene informatie over dagopvang en de plaatsingsmogelijkheden. Daarna begint voor u en uw kind pas de echte dagopvang. Een paar weken van te voren heeft u samen met uw kind een kennismakingsgesprek waarin u informatie over de locatie en de groep krijgt en kennismaakt met de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind.

Via het ouderportaal wordt u op de hoogte gehouden van alle belevenissen van uw kind op de groep. Tevens kunt u met deze ouderapp, naast het directe contact opnemen met de groep, ook eenvoudig dagen aanvragen, ruilen en annuleren of facturen inzien.

Contact

Neem contact met ons op via onderstaand formulier

Start typing and press Enter to search