Volgens de Wet Kinderopvang zijn kinderopvangorganisaties verplicht een oudercommissie te hebben, waardoor ouders in staat worden gesteld mee te praten over de kwaliteit van de opvang. Kinderopvang Ambacht hecht hier grote waarde aan.
Iedere locatie heeft een oudercommissie die de belangen van de ouders behartigt, regelmatig overleg heeft met de locatiemanager en meedenkt over zaken die het welbevinden van de kinderen en de kwaliteit van de opvang aangaan.
Voor locatieoverstijgende zaken is er de centrale oudercommissie, waarin alle oudercommissies vertegenwoordigd zijn. De centrale oudercommissie is betrokken bij zaken als pedagogisch beleid en productontwikkeling. De centrale oudercommissie overlegt ieder kwartaal met de directeur van Kinderopvang Ambacht.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van onderstaand formulier!
[contact-form-7 id=”1532″ title=”Oudercommissie”]

Start typing and press Enter to search