DAGOPVANG

Klik hier voor het overzicht van de pakketten en huidige tarieven van de dagopvang.

Binnen de dagopvang zijn er 2 opvangvarianten. De 1e variant is het pakket met 52 weken opvang. Daarnaast bestaat er ook nog een 40 schoolweken pakket. Er geldt een minimale afname van 1 dag per week (dit mogen ook 2 halve dagen zijn).

Indien u opvang afneemt vanaf 07.00 uur verzorgen wij voor uw kind een broodmaaltijd (flesvoeding-ontbijt valt hier niet onder, dit dient thuis te worden gegeven). Het gebruik van luiers is steeds in het tarief opgenomen.
Dagopvang is standaard van 07.30-18.00 uur, maar kan verlengd worden vanaf 07.00 uur en/of tot 18.30 uur. U kunt ook halve dagen opvang afnemen.

Niet afgenomen dagen worden niet gerestitueerd. Via de ouderapp kunt u extra dagen en ruildagen aanvragen. Extra dagen kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Dagen in het verleden kunnen niet meer als ruildag worden ingezet. De termijn waarbinnen geruild kan worden, is 14 dagen.

PEUTERSPEELGROEP

Klik hier voor het overzicht van de pakketten en huidige tarieven van de peuterspeelgroep.

De peuteropvang is voor kinderen vanaf 24 maanden tot 4 jaar. Bij de peuteropvang gaan we uit van een combinatie van 2 dagdelen.
Het tarief van de peuteropvang is euro 7,33 per uur. U kunt voor de peuteropvang Kinderopvangtoeslag aanvragen.

Wanneer (een van) u niet werkt, komt u in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats met een lager uurtarief. Het tarief dat wij in rekening brengen, is afhankelijk van uw inkomen. Om het tarief vast te kunnen stellen, vragen wij u om bij de Belastingdienst voor u en uw eventuele partner een IB-60 formulier op te vragen ; hierop staat uw inkomen vermeld. Zonder deze formulieren mogen wij u geen gesubsidieerde plaats toekennen. De gesubsidieerde plaatsen worden verstrekt vanaf 30 maanden tot 4 jaar.

SIEM

Klik hier voor het overzicht van de pakketten en huidige tarieven van Siem.

Siem is voor kinderen van 3 jaar. Siem is alleen in de schoolweken. Het is een combinatie van 2 dagdelen of meer.

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Klik hier voor het overzicht van de pakketten en huidige tarieven van de Buitenschoolse opvang.

Er zijn verschillende vormen en mogelijkheden voor de buitenschoolse opvang van uw kind. Er geldt een minimale afname van 1 middag per week in de schoolweken. Dit kunt u aanvullen met vakantieopvang en/of voorschoolse opvang.

De opvang sluit in schoolweken aan op de schooltijden. Bij de naschoolse opvang worden de kinderen in de klas opgehaald. Bij de voorschoolse opvang worden de kinderen op tijd naar school gebracht.
Voorschoolse opvang kan worden afgenomen vanaf 07.00 uur of vanaf 07.30 uur. Wanneer u uw kind om 07.00 uur brengt, is het ontbijt inbegrepen.
Bij de vakantieopvang kunt u alle vakanties opvang afnemen of een deel van de vakantieweken. U kunt er ook voor kiezen om alleen in de vakantieweken opvang af te nemen. Vakantieopvang is vanaf 07.00 uur of 07.30 uur en tot 18.00 uur of 18.30 uur. Er kunnen ook halve dagen worden afgenomen.
Studiedagen of vrijdagen voor vakanties zijn gratis als deze op de vaste schoolweken-opvangdag vallen.
U kunt er ook voor kiezen om alleen voorschoolse opvang af te nemen (zonder naschoolse opvang; het uurtarief is dan € 8,42).

Buitenschoolse opvang met vaste dagen:
Wanneer u vaste dagen afneemt, worden niet afgenomen dagen niet gerestitueerd. Via de ouderapp kunt u extra dagen en ruildagen aanvragen. Extra dagen kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Dagen in het verleden kunnen niet meer als ruildag worden ingezet. De termijn waarbinnen geruild kan worden, is 14 dagen.
Wanneer u vakantieopvang afneemt, is de minimale afname 6 dagen per kalenderjaar. U kunt zelf aangeven hoeveel vakantie u in wilt kopen. Er wordt geen geld gerestitueerd wanneer er minder vakantie is afgenomen dan ingekocht. Wanneer er meer vakantiedagen zijn afgenomen dan ingekocht, zal aan het eind van het kalenderjaar een aanvullende factuur worden verzonden.

PROEFBEREKENING BIJ DE BELASTINGDIENST

In onderstaande voorbeeldberekening wordt uitgegaan van een jaarbedrag dat evenredig over 12 maanden in rekening wordt gebracht.

Ouders kunnen een tegemoetkoming krijgen in de opvangkosten en deze aanvragen bij de belastingdienst. Voor de aanvraag heeft u altijd het aantal opvanguren per maand en het uurtarief nodig. Op de site van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken. De belastingdienst doet er minimaal 8 weken over om een aanvraag af te handelen, dus houdt u er rekening mee dat als u de tegemoetkoming wilt aanvragen, u dit tijdig doet.

Start typing and press Enter to search