Wij vinden dat het besturen en toezicht houden op de organisatie goed geregeld moeten zijn. Kinderopvang is van groot belang, we hebben als organisatie een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Kinderopvang opereert in een breed en divers maatschappelijk veld. Er zijn veel belanghebbenden, alsmede controlerende en beoordelende instanties. Velen – onder meer kinderen, ouders, medewerkers en de overheid – hebben baat bij een goed werkende kinderopvangorganisatie.

Kinderopvang Ambacht is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Dit vertaalt zich onder meer in de tariefstelling, welke lager is dan bij de meeste andere organisaties.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:
Mevr. M.J.K. van Velzen – Ruit (voorzitter)
Mevr. S.M.M. van Meenen – van der Poel (Penningmeester)
Dhr. G.J.C. van Dijk
Dhr. E. Boer
Mevr. E. Korteland

Directeur / bestuurder van Kinderopvang Ambacht is Dhr. G.C.S.C.M. (Chris) Govers.

Start typing and press Enter to search