Algemeen

Algemeen

Wat zijn de drukke/rustige dagen?

De maandag, dinsdag en donderdag zijn de drukste dagen. Woensdag en vrijdag zijn overwegend rustige dagen.

Kan ik een rondleiding krijgen?

Natuurlijk, voor een rondleiding kunt u het beste contact opnemen met de betreffende locatie.

Waar kan ik de gegevens van de locaties vinden?

De gegevens van onze locaties staan bij de verschillende opvangvormen (dagopvang, buitenschoolse opvang en peuters) vermeld onder het subkopje ‘locaties’.

Hoe kan ik een verhuizing doorgeven?

Op de online ouderportaal kunt u zelf uw gegevens aanpassen via de functie ‘bewerken’.

Ik heb pakket Platina en mijn kind komt niet altijd op dezelfde dag. Hoe geef ik door wanneer mijn kind komt?

Deze dagen moeten via de portaal worden doorgegeven met de button ‘Onregelmatige dagen’. In verband met de planning, dienen deze voor de 20e van de maand ervoor aangevraagd te worden.
Mocht uw kind op de doorgegeven dag toch niet komen, dan kunt u dit doorgeven op de ouderportaal via de button Afwezig melden. Als u eventuele afwezigheid korter dan een week van tevoren aan ons doorgeeft wordt u hiervoor niets in rekening gebracht (maximaal 5 dagen per jaar als u 5 dagen per week afneemt. Neemt u minder dagen af dan zal dit naar rato worden berekend). Wanneer afwezigheid niet is doorgegeven of het maximum van het aantal gratis dagen is bereikt, dan wordt de betreffende dag berekend. Afwezigheid moet altijd via de portaal worden doorgegeven, niet telefonisch.

Ik heb pakket Platina en mijn kind komt op een vaste dag. Hoe geef ik door dat mijn kind een keer niet komt?

Dit kan via de button ‘Afwezig melden’. Als u eventuele afwezigheid korter dan een week van tevoren aan ons doorgeeft wordt u hiervoor niets in rekening gebracht (maximaal 5 dagen per jaar als u 5 dagen per week afneemt. Neemt u minder dagen af dan zal dit naar rato worden berekend). Wanneer afwezigheid niet is doorgegeven of het maximum van het aantal gratis dagen is bereikt, dan wordt de betreffende dag berekend. Afwezigheid moet altijd via de portaal worden doorgegeven, niet telefonisch.

Is er een wachtlijst?

Dit is afhankelijk van de dag(en) waarop u opvang nodig heeft en de locatie van uw voorkeur. Hiervoor kunt u het beste even contact opnemen met de afdeling Plaatsingen.

Aanmelding

Aanmelding

Ik wil BSO gaan afnemen, maar heb niet in alle vakanties opvang nodig. Welk pakket moet ik dan kiezen?

Wanneer u niet alle vakanties opvang nodig heeft, kunt u het beste voor pakket Goud kiezen. In dit pakket kunt u zelf bepalen hoeveel vakantieweken u gaat afnemen, met een minimum van 6 weken. U kunt zelf bepalen in welke vakantieweken u opvang gaat afnemen. Bij eventuele stopzetting van het contract en aan het einde van het kalenderjaar worden eventueel teveel afgenomen vakantiedagen afgerekend. Wanneer u minder vakantiedagen heeft gebruikt dan ingekocht, vindt er geen restitutie plaats.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Inschrijven kan eenvoudig op de website via de online ouderportaal. Bij inschrijving krijgt u direct een link naar de portaal en een wachtwoord om in te loggen. Zodra uw inschrijving is verwerkt, ontvangt u een mail met de mededeling dat er een contract voor u klaarstaat op de portaal. Dit contract kunt u goedkeuren, afkeuren of annuleren. Indien het contract in orde is, is het belangrijk dit zo snel mogelijk goed te keuren, zodat wij de plaatsing van uw kind definitief vast kunnen leggen. Goedkeuring van het contract is een vereiste voor aanvang van de plaatsing.

Financieel

Financieel

Is er een opzegtermijn voor het opzeggen van een plaatsing?

Bij onze meest populaire pakketten is er géén opzegtermijn. U kunt per dag opzeggen. Bij pakket ‘Zilver’ en peuterspeelzaal gelden er 1 maand opzegtermijn.

Wanneer worden de facturen geïncasseerd?

Rond de 1e van de maand wordt de factuur van de betreffende maand geïncasseerd.

Wat is het Landelijke Registratie Kinderopvang nummer (LRK nummer) van de locatie?

De LRK- nummers en adressen van onze locaties staan bij de verschillende opvangvormen (dagopvang, buitenschoolse opvang en peuters) vermeld onder het subkopje ‘locaties’. U kunt deze gebruiken voor uw aanvraag bij de Belastingdienst.

Ik ben mijn jaaropgave kwijt; kan ik een nieuwe krijgen?

In het ouderportaal vind u allerlei documenten zoals: facturen, contracten en nog veel meer. Daar kunt u dus ook uw jaaropgaaf terugvinden.

Ik heb opvang op maandag, maar nu vallen er een aantal feestdagen op de maandag. Mijn factuur is even hoog als in andere maanden. Betaal ik voor die feestdagen?

De berekening van de opvangsoorten is gebaseerd op het aantal openingsweken en wordt in 12 maanden gefactureerd. Kinderopvang Ambacht gaat daarbij uit van een kalenderjaar en 51 openingsweken. U betaalt er dus niet voor maar het is meegenomen in de vaststelling van het uurtarief.

Zijn er annuleringskosten wanneer de aangeboden plaats wordt afgewezen?

Nee, er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Flexibiliteit

Flexibiliteit

Kan ik een dag ruilen?

Bij de pakketten ‘Goud’ en ‘Platina’ kan in overleg met de groepsleiding binnen een periode van 7 dagen een dag worden geruild. Bij de dagopvang een hele dag en bij de buitenschoolse opvang een dagdeel na schooltijd. Op het moment dat u een ruildag aanvraagt, wordt tevens aangegeven op welke dag, binnen de periode van 7 dagen, het kind niet zal komen. Of ruilen mogelijk is, is afhankelijk van de groepsgrootte en de personele bezetting. Ruilen is niet mogelijk op dagen waarop wij gesloten zijn. Ruildagen dienen aangevraagd te worden via de online ouderportaal.

Kan ik ook flexibele opvang krijgen?

Ons meest flexibele pakket is ‘Platina’. Kijk bij de opvangsoort van uw keuze naar het eenvoudige overzicht om te zien wat de verschillen tussen de pakketten zijn. Op die manier kiest u een pakket dat bij u past.

Hoe kan ik een wijziging in de plaatsing van mijn kind doorgeven?

Dit kan op de ouderportaal via de button Contract wijzigen. Zodra wij uw wijziging hebben verwerkt, ontvangt u een mail met de mededeling dat er een nieuw contract voor u klaarstaat op de portaal. Dit contract kunt u goedkeuren, afkeuren of annuleren. Indien het contract in orde is, is het belangrijk dit zo snel mogelijk goed te keuren, zodat wij de wijziging in de plaatsing van uw kind definitief vast kunnen leggen. Goedkeuring van het contract is een vereiste voor aanvang van de gewijzigde plaatsing.

Ik heb pakket Platina en wil mijn vaste dag ruilen voor een andere dag. Hoe geef ik dat door?

Wanneer u uw vaste Platina dag wilt ruilen voor een andere dag, dan kunt u dit doen via de button ‘Ruildagen aanvragen’ in de ouderportaal. Indien u dit voor de 20e van de maand ervoor doet, garanderen wij ook dat er plaats is.

Hoe kan ik een extra dag opvang aanvragen?

Dit kunt u eenvoudig doen via onze online Ouderportaal.

Vakantie

Vakantie

Behoren Goede Vrijdag en eventuele andere vrijdagen die vòòr vakanties vallen tot de vakantie?

Nee, deze dagen vallen niet onder de vakantie-opvang. Wanneer uw kind op deze dag altijd ‘s middags BSO afneemt, wordt de ochtend niet in rekening gebracht. Dit geldt voor maximaal 5 dagen per jaar (o.b.v. 5 dagen afname/week, naar rato berekening en alleen geldig op de reguliere opvangdag). Neemt uw kind deze dag normaliter geen BSO af, dan wordt er een hele dag in rekening gebracht.

Start typing and press Enter to search